9. Terület- és településfejlesztés

Előadások

14.15 9. Terület- és településfejlesztés
14.15
Enyedi Fruzsina: A városi zajterhelés és a társadalmi konfliktusok összefüggéseinek megjelenése mentális térképeken Szeged példáján
14.30
Simon István Krisztián: A helyi értékek és helyi termékek megjelenése Nógrád megye településfejlesztési dokumentumaiban
14.45
Kozma Gábor: A helyi önkormányzatok helyi adó kivetési gyakorlatának vizsgálata Magyarországon
15.00
Varga György: A társállattartás területisége és fejlesztéspolitikai vonatkozásai
15.15
Salamin Géza–Péti Márton: A térbeli tervezés legújabb európai folyamatai és magyarországi lehetőségei
15.30
Iváncsics Vera–Filepné Kovács Krisztina: Városi növekedés a tér, az idő és a funkció dimenziók mentén 12 hazai középváros mintáján
15.45
Dömötör Mihály–Dr. Fekete Dávid–Sárai-Szabó Kelemen: Szerzetesrendek településfejlesztési hatásai a települési hierarchia különböző szintjein
16.00
Dr. Szilvácsku Miklós Zsolt: Tájszintű együttműködések szükségessége és jó példái
16.15
Kukely György: Térségi stratégiaalkotás az aktív turizmus fejlesztésére
16.30
Szalai Ádám: Városfejlesztési irányok változó hangsúlyai: az okosváros-koncepció és a COVID-19 válságra adott lokális válaszok
16.45
Kuszinger Róbert–Dr. Wilhelm Zoltán–Dr. Zagyi Nándor: Fejletlen Észak, fejlett Dél? – A regionális különbségek változásai Indiában

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners