5/A. Tájföldrajz tájökológia

Előadások

10.30 5/A. Tájföldrajz tájökológia
10.30
Viczián I.–Sípos Gy.–Szilas G.–Tóth F. M.–Szeberényi J.: A Duna fattyúágas medermintázatú szakaszainak geomorfológiai fejlődése a holocénben – az óbudai Mocsárosdűlő területén egykor volt Dunaág környezeti rekonstrukciója
10.45
Keszthelyi Ákos Bence: Természetes mintázatok és adminisztratív lehatárolások viszonya
11.00
Hornyák Sándor–Korom Pál Ferenc–Korom Annamária–Karancsi Zoltán: A klímaadaptáció esztétikai szempontú vizsgálata egy tápéi mintaterületen
11.15
Nagy Gábor–Czigány Szabolcs–Dezső József–Lóczy Dénes: A talajnedvesség-visszatartás mértékének becslése térinformatikai módszerekkel TWI és SAVI modellekkel a Dél-Dunántúli-dombság különböző tájhasználatú területein
11.30
Dezső József–Puhl-Rezsek Marietta–Lóczy Dénes–Hüppi, Roman–Tarjányi Ferenc–Horváth László: A terménydiverzifikáció tájalakító hatása a Kiskunságban
11.45
Csikós Nándor: Az élőhely változás hatása a mezei pacsirta egyedszámára Magyarországi mintaterületek alapján
12.00
Imecs Zoltán–Mari László–Máté András–Kohán Balázs–Telbisz Tamás: Erdőborítás változása az Apuseni Natúrpark (Erdélyi-szigethegység) területén – van-e kapcsolat a terület védettsége és az erdőállomány változása között?
12.15
Pozsgai Andrea: Fenntartható-e az agrobiodiverzitás a jelenlegi területhasználat tükrében?

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners