Víg Balázs

3. éves PhD-hallgató a PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolájában. Kutatási témája az alacsony hegységi kis vízgyűjtők, illetve vízfolyások felső szakaszainak hidrogeomorfológiai vizsgálata.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners