Varjas János

A szerző kutatásaiban a földrajz tanításmódszertanával foglalkozik. Készülő disszertációja a földrajztantárgy hazai szerepét, lehetséges innovációinak útjait keresi. Varjas János jelenleg a PTE Földtudományok Doktori Iskolájának hallgatója, illetve a Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola földrajztanára. Az MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport tagjaként a tantárgy megújításán fáradozik.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners