Pinke Zsolt

Az előadó végzettsége történész, a kutatói pályára azonban történet- és környezettudományi doktori iskolákban tréningezték. Jelenleg Marie Curie ösztöndíjas posztdok kutató az Aarhusi Egyetem Agroökológiai Tanszékén és tudományos főmunkatárs az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszékén. Kutatási területei: környezeti és társadalmi rendszerek kölcsönhatásai környezettörténeti, humán- és tájföldrajzi kontextusban, tájrestauráció lehetőségének vizsgálata, ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése, valamint a földhasználati rendszerek hosszú idősorú interdiszciplináris elemzése.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners