Nagy Erika

Geográfus, tudományos főmunkatárs a KRTK Regionális Kutatások Intézetében, oktat Debreceni Egyetemen és az SZTE Földtudományok Doktori Iskolában. Kutatásai az utóbbi években a periferizáció kelet-közép-európai folyamataira, az állam lokális tereket irányító-ellenőrző szerepére, a vidéki terek marginalizációs folyamataira, az újraiparosodó vidéki városok hatalmi viszonyaira irányultak.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners