Horváth Erzsébet

Már az egyetem elvégzése óta foglalkozom a löszökkel, kezdetben elsősorban a vulkáni eredetű vezetőszintekkel (Bagi Tefra) és löszsztratigráfiával, majd a löszök paleotalajainak mikromorfológiai elemzésével. Az ELTE TTK természetföldrajzi Tanszékén működő, de külső kutatókat is bevonó Löszkutató csoport tagjaival közösen a hazai lösz-paleotalaj feltárások részletes és többszempontú vizsgálatával a pleisztocén környezeti változások rekonstruálást tűztük ki célul.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners