Dr. Wilhelm Zoltán

Dr. Wilhelm Zoltán 1994-ben szerzett biológia-földrajz szakos tanári diplomát, illetve idegenforgalmi menedzseri képesítést a PTE-n. Ebben az évben vették fel doktorandusznak. 2001-től a Pécsi Tudományegyetem Ázsia Központjának igazgatója, 2002-től egyetemi docens, 2004-től tanszékvezető. 1999-ben szerezte meg PhD fokozatát, „summa cum laude” minősítéssel. 2010-ben közel 100%-os teljesítménnyel habilitált a Pécsi Tudományegyetemen „Regionális különbségek Indiában” c. tudományos pályázatával. 2015 szeptemberében a Balassi Intézet Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központjának igazgatójává nevezték ki, egyúttal az Újdelhi Magyar Nagykövetség kulturális tanácsosa lett. Oktatási-kutatási ösztöndíjakkal és kiküldetéssel hét évet töltött Indiában. A Magyar Tudományos Művek Tárában 177 publikációját tartják nyilván. Számos indiai tudományos társaság és szerkesztőbizottság tagja. A PTE-n 2019 őszétől oktat újra.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners