Dr. Szilassi Péter

Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszékének habilitált egyetemi docense. Kutatási területe a tájökológia, felszínborítás változások elemzése. Az utóbbi évtizedekben kutatásainak homlokterében a tájszerkezet tájmetriai módszerekkel történő elemzése, a felszínborítás és a tájmintázat változásának ökológiai hatásai, városökológiai kutatások állnak. Emellett egy ökológusokból, talajtani és térinformatikai szakemberekből álló kutatócsoport vezetője, mely a magyar természetvédelem legnagyobb problémájaként számontartott biológiai invázió földrajzi hátterét elemzi. 2012-2015 között az MTA Bolyai Ösztöndíjasa volt. Tudományos ismeretterjesztő munkásságáért a Magyar Földrajzi Társaságtól Teleki Sámuel Emlékérmet kapott. A Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja, 2016-2021 között az MFT alelnöke.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners