Dr. Nagy Gábor

Tudományos segédmunkatárs a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetében, kutatási téma: talajfizika, hidrológia, talajnedvesség numerikus modellezése.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners