Dr. Alpek B. Levente

A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kara, Földrajzi és Földtudományi Intézetének adjunktusa. Vizsgálatai középpontjában a munkaerőpiac folyamatok és azok területi aspektusai állnak. Kutatásai kiterjednek továbbá az innováció, a foglalkoztathatóság, a hátrányos helyzetű csoportok területi esélyei és a fenntarthatóság területi dimenzióinak elemzéseire is. A Modern Geográfia szaklektorált tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagjaként hozzájárul a geográfia és társtudományai területén született eredmények minél szélesebb kör számára elérhetővé tételéhez.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners