Dömötör Mihály

Első éves PhD hallgató a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területe az egyes bencés monostorok terület- és településfejlesztésben, illetve a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepének vizsgálata Kelet - Közép Európa országaiban.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners