Csányi Katalin

Az SZTE Földtudományok Doktori Iskola végzős doktorandusz hallgatója vagyok. Kutatási témám a szélerózió off-site hatásai, különös tekintettel a mezőgazdasági eredetű porterhelésre és annak növényvédő szer tartalmára.

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners