A munkalapok, és a hozzájuk tartozó munkafüzetek elkészítésekor a fő szempont az volt, hogy az eszközöket alkalmazó szaktanárok a jellemző tipikus természeti és társadalmi-gazdasági jelenségekről tanítsanak, segítve ezzel a diákok modellekben való gondolkodásának fejlődését. A munkalapok Magyarország földrajzán, egy-egy kiválasztott terület megismertetésén keresztül jelenítenek meg természeti és társadalmi tényezőket, ezek kapcsolódási rendszerét, összefonódását.

Az előadásban a Pécsi Tudományegyetem kutatói, illetve az egyetemmel együttműködő földrajztanárok által végzett munka kerül bemutatásra. A Pécsen dolgozó szakemberek részvételével elkészült munkalapok – többek között – Pécs, az Ormánság, illetve a Dunántúli-középhegység tanításával foglalkoznak. Olyan természet- és társadalomföldrajzi jelenségek megismerésére kerül sor bennük, mint például a természeti táj átformálása, ipari termelés átalakulásának társadalmi hatásai, illetve Magyarország energiaellátásának kérdései. A témák feldolgozása egymásra épülő feladatokkal történik, melyek a már említett, problémaközpontú, kompetenciafejlesztő megközelítést használják fel, segítve így a transzferálható tudás kialakítását.