A szerző egy bátrabb fogalmi rendszerbe ágyazva vizsgálja a repülőterek mobilitást segítő funkcióját, miközben kissé szakít a repülőterek klasszikus értelmezésének sémájával és az utazók, a helyiek élményének színtereként tekint a repülőterekre. Versenyképes repülőterek nem utazási célú felkeresésének opciói, azok piaci sajátosságainak elemzése kerül górcső alá. Az irodalmi áttekintés és a szerző által lefolytatott kvantitatív kutatás eredményei rávilágítanak napjaink repülőtér-fejlesztési kihívásaira, a tanulmány záróakkordjaként pedig a repülőterek funkcióbővüléséből adódóan az eredeti funkció szolgáltatásminőségének a javulása kerül bizonyításra.