A nagyfelbontású alapkőzet térkép elkészítésére egy régi szénbányászati területet, a Dorogi-medence térségét választottuk ki. A terület több mint 200 éves szénbányászati múlttal rendelkezik. A térségben az utolsó bányát 2003-ban számolták fel, azonban a területről készült legfrissebb nagy méretarányú földtani térképsorozat az 1960-as években készült.

A térképezéshez főként nyílt forrásból származó adatokat és programokat használtunk. Elsődleges geoinformatikai alkalmazásnak a Google Earth Enginet választottuk.

A talajképző kőzet gépi tanuláson alapuló térbeli becsléséhez elsődlegesen távérzékelésből származó adatokat (pl.: műhold felvételeket, SRTM) és alkalmaztunk. A predikció pontosítása érdekében egyéb környezeti kiegészítő adatokat is bevontunk a modellezésbe digitális talajtérképek (pl. különböző frakciók) formájában. Több műhold (Sentinel-2, Landsat 8, ASTER) felvételeinek az alkalmazhatóságát is vizsgáltuk. A műholdfelvételek adatait mind sávok, mind pedig spektrális indexek formájában alkalmaztuk. Elsősorban olyan spektrális indexeket kerestünk, amelyek jó indikátorai lehetnek a talajképző kőzet egyes kémiai tulajdonságainak (pl. SiO2, Fe2+, CO3), illetve különböző, a felszínt meghatározó indexeket (pl.: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NBR (Normalized Burn Ratio), SCI (Soil Composition Index)). Ezeket kiegészítettük az SRTM-ből származó magasság adatokkal, és az abból levezethető morfometriai elemekkel (pl. lejtőszög, kitettség), valamint digitális talajtérképekkel (pl. agyag-, iszap-, szervesanyag tartalom). A meglévő nagy méretarányú geológiai térkép szelvények dezagregálása során 23 alapkőzet-típus különítettünk el, melyeket az osztályozás során használtunk fel. Ezeket a földtani térképeket százszor virtuálisan mintavételeztük random pontok generálásával, melyeket a talajképző kőzet becslése során mind tanításra, mind pedig tesztelésre használtunk. A becslést véletlen erdő (Random Forest) klasszifikációval végeztük, melynek prediktorai a fentebb említett forrásokból származó geomorfometriai jellemzők, geológiai indexek, illetve talajjellemzők voltak.

A predikciók pontosságának ellenőrzése során a 100 különböző kimenetelű becslés átlagos pontossága 0,68. A becslés pontosságának minimum értéke 0,62, míg maximum értéke 0,76 volt. Az eredményekből kiderült, hogy a legfontosabb változók a geológiai és topográfiai prediktorok voltak. Azonban a talaj agyag-, iszap- és szerves anyag tartalma is fontosnak bizonyult a becslés során a tesztelt spektrális változók széles palettájával szemben. Hogy tovább pontosítsuk az eredményeket, a becslést terepi mérésből származó adatokkal egészítjük ki.