A primer kutatás alapja egy magas elemszámú (n:1480) online kérdőíves megkérdezés volt. A kérdőív 2020 első hónapjaiban került kitöltetésre és kifejezetten az LMBTQ csoporthoz tartozókat kérdezte meg. A célcsoport elérésére a téma érzékenységének okán, ez a módszer eredményesnek bizonyult. A kérdéseknél egyaránt megjelennek a skálás válaszadási lehetőségek, valamint kifejtős, saját válaszlehetőség is. A korcsoport, iskolai végzettség tekintetében is egy széles kört sikerült elérni.

A kutatás célja ebben a fázisban egy feltáró kutatás elvégzése, mely a magyar LMBTQ emberek turisztikai magatartását hivatott mérni. Az előadás fő kérdése, hogy milyen speciális szolgáltatásokat vesznek igénybe utazásuk során, valamint melyek a főbb motivációk, ami alapján megszületik az utazási döntés? Továbbá olyan kérdésekre is választ próbál adni, hogy mennyire fontosak a közösség számára a kifejezetten LMBTQ csoportra specializálódott szállások, szolgáltatások, rendezvények léte? A vizsgálat egyes kérdéseinél a magas elemszámnak köszönhetően külön csoportra lehet bontani a meleg-és biszexuális nőket illetve férfiakat, így mélyebb képet kaphatunk erről a hazánkban keveset kutatott csoportról. Az előadás betekintést kíván adni az LMBTQ emberek turisztikai magatartásába, melynek során fény derül a többségi társadalomhoz viszonyított különbségekre vagy éppen hasonlóságokra.