Egy település sikerességét nagymértékben befolyásolhatja, ha valamilyen turisztikai termék, vagy jól kialakított márka segítségével ismertté, egyedibbé válik és pozitív arculati képet tud kialakítani. Ha településnév márkanévként működik, azaz valamely kulturális vagy turisztikai termék, attrakció felhasználja a település ismertségének a bázisát, a földrajzi kötődések elősegíthetik az információ előhívását és a különböző attitűdök szerinti hozzárendelését. A földrajzi elemek márkanévbe történő beépítése tudatos marketingpolitika része lehet, a különböző fesztiválok pedig jól azonosítható brandet képviselnek, melyre versenyképesebb imázst építhetnek egyes desztinációk. Mindezek alapján kutatásunk célja volt megvizsgálni, hogy milyen hatása van a település számára a földrajzi név beemelésének a turisztikai termék, például egy fesztivál márkázásába, különös tekintettel az esemény a település turisztikai arculat formálásában betöltött szerepére. A kérdések vizsgálatához az érintett kulcsszereplőkkel interjúkat készítettünk, a település arculatot formáló szereplők, a fesztiválok szervezői, a település turisztikai folyamatába bekapcsolódó szereplők körében.Az eredmények alátámasztják, hogy a fesztiválokra való imázsépítés működőképes lehet ezen turisztikai termékek egyedisége miatt, azonban nem elég, hogy megjelenik a fesztivál nevében a település neve, a város turisztikai bemutatása során fontos annak megjelenítése is. Szegedet változatos arculat jellemzi, amelyben hangsúlyos szerepet kapnak a rendezvények, amelyek a város turizmusának szerves részét képezik. Megállapítható a földrajzi hely fontossága, a SZIN esetében a helyszín, a Tisza és a belváros közelsége egy egyedi hármas vonzerőt és élményt képesek adni a fesztivállátogatók számára, mely által egy erős kötelék alakulhat ki a város és az esemény között. Az imázs transzfer fő pontja a Tisza és környezete lehet, erre építve tovább erősödhet a fesztivál identitáspontja.