A Miskolci Egyetemen 2018-2020 között, az EFOP-„Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai” pályázat keretében, végzett kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk a településeken megjelenő konfliktusokat, akár a jól ismert, akár a rejtett formákat. Az adattárház kialakítása során gyűjtött statisztikák szorosan kapcsolódnak azokhoz a főbb konfliktustípusokhoz, melyeket a nagymintás adatgyűjtés (Észak-Magyarország régió települései) során előzetesen meghatároztunk, és ami elvezetett az 5 mintatelepülés kiválasztásához (Ózd, Sátoraljaújhely, Fulókércs, Bükkszentkereszt, Kistokaj).

Az adatok alapján bebizonyosodott, hogy a települések üzemeltetésében és mindennapjaiban jelen lévő konfliktusok számos esetben megnehezítik, avagy gátolják a működést. A szekunder statisztikai adatok hozzájárultak a mintatelepülések kiválasztásához, a primer kutatás adatai (kérdőívek, interjúk) pedig segítettek a tényleges konfliktusok feltárásában. A két statisztikai forrásból elkészített és folyamatosan bővített adatbázis adott alapot a térbeli folyamatok, azonosságok és különbségek, megjelenítéséhez, ezzel is többlet információt adva a települési konfliktusok rendszeréhez. Az elvégzett vizsgálatok alapján jelen vannak demográfiai, intézményi, munkaerőpiaci és bűnözéssel kapcsolatos konfliktusok a településeken. Ezek azok a konfliktustípusok, melyek az urbánus és a rurális területen is megjelennek, és meghatározzák a településeken élők mindennapjait.