Tanulmányomban a következő kérdésekre keresem a választ: miként jelenik meg a változó múzeum-értelmezés a társadalmi tértermelésben? Hogyan befolyásolja a tér trialektikája a múzeumok vonzerejét? A vizsgált példák mind kiemelt nemzetközi és hazai turisztikai látványosságok, de különböznek időbeliségük (történelmi és kortárs gyűjtemények) és térbeli koncentrációjuk (múzeumok és múzeumi negyedek) tekintetében. A kutatás célja az múzeumok és a városi terek összefüggéseire irányuló vizsgálatok turisztikai megközelítéssel való bővítése, ami a későbbiekben mind az örökséginterpretáció, mind az attrakciófejlesztés számára hasznosítható eredményeket hozhat.