Magyarországon a lehetséges, felhagyott bányaterületek turisztikai célú hasznosításának csak kis része valósult meg, ezek között lehet említeni a kiemelkedő látogatottságú tematikus parkot, a Sástónál található Adrenalin-park, amely egy felhagyott kőbánya területen valósult meg, de potenciált rejt magában több más, helyi bányászati hely is. A szabadidős, szórakoztató célú parkok sorában meg kell említeni a szintén külszíni fejtésen megvalósuló, jelenleg is fejlesztés alatt álló szécsényi Víziparadicsomot, a Robinson szigeteket, ahol az eredeti elképzelés szerint nomád táborozás lehetősége vált volna elérhetővé, azonban modern társadalmunk nem tud elszakadni az áram és az internet-elérhetőség adta kényelemtől.

A bányászati tevékenység befejezésével a tevékenység előtti tisztelet jeléül és emlékmegőrzés jelleggel egy-egy vágatban a mélyművelésű bányászat körülményei, fejlődése mutatható be. A bányászati tevékenység fellegváraként is említhető Salgótarjánban található Bányamúzeum a város egyik leginkább látogatott emlékhelye nem csak kulturális, emlékmegőrző jelleggel, hanem fontos turisztikai pontként is.

A kutatás a fenti példák alapján bemutatott bányaterületek jó-példáit veszi górcső alá az Észak-Magyarországi régió lehetséges fejlesztési irányaira feltárva további potenciális helyszíneket.