Megfigyelésünk szerint a talajnedvesség vegetációs időszaki mértéke szinte az egész kontinensen jelentősen csökkent az utóbbi évtizedekben. A csökkenő talajnedvesség és a növekvő hőmérsékleti értékek, valamint a gabona termésátlagok között Közép-Európában mutatkozott a legszorosabb kapcsolat. Elemzésünk arra is rámutat, hogy a január–márciusi időszak felmelegedése jelentős mértékű pozitív hatást gyakorolt a búza termésátlagaira egy az Észak-Európa és a Balkán-félsziget között húzódó széles sávban. Becslésünk szerint ez a kedvező folyamat részben ellensúlyozhatta azt a negatív hatást, amelyet a növekvő április–júliusi hőmérsékletnövekedés gyakorolhatott itt a búza termésátlagaira. Magyarországon belül kiemelkedő mértékű az alföldi gabonahozamok klímaérzékenysége és ez a kitettség számottevően emelkedett az utóbbi 30 esztendőben. A kutatás a 128970 és 134547 sz. projektek keretében a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a PD18 és az FK20 pályázati program finanszírozásában valósult meg.