A különböző adatforrások alapján a roma népesség területi eloszlása némileg eltérően értékelhető, azonban a néhány térségben egyre inkább koncentrálódó cigányság a térségi szegregálódás képét vetíti előre. Vizsgálatunkban igyekszünk feltárni a folyamatait jellemzőit és területi megjelenését, térbeli összefüggéseit.