A 20–21. század fordulójára jelentősen megváltozott az amerikai (református) magyarság arculata; társadalom- és gazdaságföldrajzi jellemzői. A jelzett népesség (református közösségek) térbeli struktúrájában jelentős változások történtek (2005 után kb.15 missziói gyülekezet alakult), melyek összefüggései még feltáratlanok.

Az újonnan alapított gyülekezetek életében eltelt időszak kellő távlatot nyújt, hogy a kölcsönhatásokról (pl. az évszázados hagyománnyal rendelkező gyülekezetekkel), a létrehozást szülő okokról és tényezőkről vizsgálódjunk.

Az előadásban célom az Amerikai Magyar Református Egyházak – név szerint: az Amerikai Magyar Református Egyház (22 anya- + 16 misszió gyülekezet), illetve a Kálvin Zsinat Egyházkerület UCC (22 gyülekezet) – közösségeinek vizsgálata népességföldrajzi jellemzők szerint. Ennek során részben érinteni fogom, milyen összefüggés van a misszió gyülekezetek kialakulása (magyar népesség el-, illetve kivándorlása) és a gazdaság (bizonyos ágainak nyugatra tolódása) között.

Számítások, összehasonlítások és az egyes gyülekezetek korfáinak vizsgálata révén megjósolható a közösségek népességváltozása, amely elengedhetetlen egy közép- és hosszútávú jövőre vonatkozó „beavatkozási terv” készítéséhez.