A kutatás alapjául szekunder statisztikai adatok, interjúk és egy 510 fős online survey szolgál, amely 2020 végén – 2021 elején mérte fel a határmenti ingázók és nem ingázók jóllétét. (A projekt során a szigorú járványügyi intézkedések miatt személyes interjúk készítésére nem volt lehetőség.) A standardizált OECD kutatási keret lehetővé teszi az eredmények nemzetközi összehasonlítását is pl. az EU-SILC 2013 és 2018-as adatbázisával. Az előzetes eredmények alapján úgy tűnik, hogy a Covid-19 válság negatív hatásai ellenére (munkaerőpiaci bizonytalanság, a határellenőrzés visszaállítása, közlekedési fennakadások stb.) az ingázók szubjektív jólléte általánosságban véve magasabb, mint a Magyarországon dolgozóké, de továbbra is elmarad az ausztriai átlagtól.

A kutatást a Stipendienstiftung der Republik Österreich (OeAD postdoctoral Scholarship of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria, Ref. No. ICM-2019-14933) támogatta. / The research was supported by the Stipendienstiftung der Republik Österreich (OeAD postdoctoral Scholarship of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria, Ref. No. ICM-2019-14933).