A kutatás célja, hogy megvizsgáljuk hogyan befolyásolja a térképészeti célú fotogrammetriai modellek pontosságát a különböző tájékozódási módszerek alkalmazása, eltérő szoftverkörnyezetekben. A vizsgálathoz a terepi adatgyűjtés egy DJI Matrice 210 RTK V2 drónnal, és egy DJI Zenmus X7 kamerával végeztük el a Debreceni Egyetem Egyetem téri Campusán. A felvételekből sűrített pontfelhőket, digitális felszínmodelleket (DSM) és ortofotómozaikokat állítottunk elő több feldolgozási paraméterkészlet alkalmazásával Agisoft Metashape, 3DSurvey és Pix4D szoftverkörnyezetben. A modellgenerálást a felvételekhez csatolt helyadatok (geotag) segítségével és azok nélkül, GCP-k felhasználásával is elvégeztük. Az elkészült DSM-ek pontosságának vizsgálatához egy LiDAR felmérésből származó magasságmodellt használtunk referenciaként. Az összehasonlításhoz RTK GPS-szel felmért és random módon generált pontokat használtunk fel