Kiinduló hipotéziseink voltak az adatok elemzése során:

  1. A Miskolc agglomerációjához tartozó településeken magasabb arányban vannak szigetelve az épületek.
  2. Az egyedül élők – jellemzően az idősebb korosztály tagjai – drágábbnak érzékelik a fűtéshez szükséges energia árát.
  3. Az egyedül élők körében alacsonyabb az energetikai beruházást tervezők aránya, mint a két fős és kiscsaládos háztartások körében.

Az első hipotézist sikerült bizonyítani, hiszen a választott települések közül a Miskolc agglomerációjába tartozó Arnót és Kistokaj emelkedik ki az épületek szigetelés tekintetében. Az Arnóton felkeresett háztartások, mind az épületek energetikai jellemzőiben, mind a lakosok fogyasztási szokásainak tudatosságában a legkedvezőbb arányt mutatja.

A második hipotézis nem bizonyítható, mivel az egyedül élők nem tartják kiemelkedően nagyobb arányban drágának a fűtéshez szükséges energiahordozó árát, azonban torzíthatja energiaár-megítélésüket az is, hogy kevésbé vannak tisztában a háztartásuk energiafogyasztásával, hiszen a legkisebb arányban ez a csoport rögzíti rendszeresen a felhasznált energia mennyiségét.

A harmadik hipotézis bizonyítást nyert, hiszen amellett, hogy az egyedül élő, jellemzően idős lakosok otthonai vannak a legkisebb arányban szigetelve, elenyésző részük tervezi hőszigetelni lakóépületét. A két fős és kiscsaládos háztartások lakóépületei rendelkeznek a legkedvezőbb szigetelési arányokkal, sőt a beruházási kedv is jelentősen meghaladja az egyedül élőknél tapasztalt arányokat.