A kárpátaljai magyarok demográfiai mutatóiban – többek között családi összetételében – a 2001-es ukrajnai népszámlálást követően bekövetkezett változásokról a 2017-ben lebonyolított SUMMA 2017 felmérés alapján alkothattunk képet. A vizsgálat települési reprezentatív mintavételezéssel zajlott, amely a kárpátaljai magyarság 2001-es létszámának 15%-át ölelte fel.

Előadásunkban a 2001-es népszámlálás és a SUMMA 2017 eredményeire támaszkodva kísérletet teszünk a kárpátaljai magyar közösség családméret szerinti megoszlásában, illetve a házasok arányában bekövetkezett változások számszerűsítésére. Bemutatjuk a nevezett mutatók területi, településtípus, végzettség, stb. szerinti eloszlását, valamint a feltárt sajátosságok okait.