A tervezett előadás három témakörrel foglalkozik, kizárólag az új Jelentés szövege és ábraanyaga alapján. Ezek a kérdések a következők: (i) Erősödött vagy gyengült a tudomány bizonyossága abban, hogy a megfigyelt globális változásokért jelentős arányban az emberi tevékenység a felelős? (ii) Milyen jövőbeli globális forgatókönyvekkel számol az új Jelentés? (iii) Mit olvashatunk ki a Jelentésből a Kárpát-medence éghajlati átlagértékei és szélsőségei tekintetében?

Mivel ezt az összefoglalót másfél hónappal a várható megjelenés előtt kell benyújtanini, a fenti kérdésekre adható válaszokat még csak sejthetjük a kérdéskör más közleményei alapján. (A Jelentés korábbi munkaváltozatait sem használhatjuk fel a végső változat megjelenése előtt.) Ezek alapján előzetesen az várható a Jelentéstől, hogy (i) a tudomány változatlanul nagy valószínűséggel az üvegházhatású gázokat okolja a változásokért. (ii) A forgatókönyvek optimista és pesszimista szélsőségei változatlanok, ezen belül több új forgatókönyv foglalkozik az eredményes kibocsátás-mérséklést feltételező, enyhébb változásokkal (iii) A térségünkben érvényesülő regionális változások továbbra is erősen modell- és forgatókönyv-függőek.