A folyóirat célja a magyar földrajzoktatás módszertani színvonalának emelése a korszerű tanítási és tanulási módszerek megismertetésével, terjesztésével. Az értékes hagyományos földrajztanítási módszerek megőrzése mellett kiemelten fontos a földrajz tantárgy képzésben, állampolgári, gazdasági és fenntarthatósági nevelésben betöltött jelentőségének felismertetése, valamint társadalmi elismertségének emelése. A folyóirat lehetőséget biztosít a kárpát-medencei magyar szakembereknek, kutatóknak, szakmetodikusoknak, földrajztanároknak, doktori iskolai hallgatóknak, OTDK-n kiemelkedően szereplő egyetemi hallgatóknak, hogy megosszák az olvasókkal kutatásaik eredményeit, jó gyakorlataikat, valamint a földrajz tanítására és tanulására vonatkozó tartalmi és szakmódszertani fejlesztési törekvéseiket.

A folyóirat első lapszáma 2017 szeptemberében látott napvilágot. Eddig 12 lapszám és benne 68 szakmailag lektorált írás jelent meg négy rovatban. A „Tanulmányok” rovat a földrajztudományi és földrajz szakmódszertani elméleti tanulmányoknak, tudományos cikkeknek ad helyet. Empirikus kutatási eredményeket, elméleti és szakirodalmi elemzéseket, esettanulmányokat és gyakorlatorientált témákat feldolgozó tanulmányokat egyaránt közöl. Kiemelt célja tudományos hátteret adni az alap- és középfokú földrajztanítás, valamint a felsőfokú földrajztanár-képzés szakmetodikai megújulásához. A „Módszertani műhely” rovat olyan módszertani elemzéseket, jó gyakorlatokat tesz közzé, amelyek segítséget nyújthatnak pályakezdő és gyakorló földrajztanároknak a korszerű, elsősorban a tevékenységeken alapuló, kooperatív-kollaboratív módszerek megismeréséhez és alkalmazásához. A „Kaleidoszkóp” ismeretterjesztő cikkeket, útleírásokat, érdekességeket közöl, amelyek kapcsolódnak az általános iskolai és a középiskolai kerettanterv tartalmi és módszertani elemeihez. A „Kitekintő” rovat pedig felhívja a figyelmet a földrajzoktatást érintő hírekre, eseményekre, szaktudományi és szakmódszertani újdonságokra.

A folyóirat megjelenési platformja az azonos nevű honlap (https://geometodika.hu), amely folyamatos szakmódszertani információforrása a különböző oktatási szinteken (általános iskolától a felsőoktatásig) dolgozó oktatási szakembereknek, tanároknak. Az elmúlt négy év alatt 17 ezer felhasználást és 24 ezer munkamenetet kezdeményeztek. A honlap a fenti rovatokon túl tájékoztatást ad a földrajztanításhoz kapcsolódóan a tanárok, esetenként a tanulók számára is érdekes rendezvényekről, eseményekről, a földrajzoktatást érintő tantervi változásokról és az azokból adódó új oktatási és képzési feladatokról.

Az előadás bemutatja a honlap és a folyóirat eddigi eredményeit, és ismerteti a felhasználók körében 2021 júniusában végzett felmérés tapasztalatait is.