Jelen kutatásban különböző térinformatikai adatokat és részletes, házszám szintű lakoságszám adatokat felhasználva teszünk kísérletet Szeged város zöldfelület ellátottságának komplex, telek szintű értékelésére, figyelembe véve a zöldfelület ellátottság szakirodalom által meghatározott három fő komponensét (elérhetőség, hozzáférhetőség, vonzerő). A kutatás részét képezi a zöldfelület ellátottság szempontjából fejlesztésre szoruló területek lehatárolása; valamint a gyenge, közepes és erős zöldfelület ellátottságú telkek koreloszlás vizsgálata, melynek eredményei rávilágítottak a fiatalabb korcsoportok alul-, illetve az idősebb generáció felülreprezentáltságára a zöldfelület ellátottság szempontjából kedvezőbb helyzetű területeken. Reményeink szerint módszertanunk a jövőben sikeresen adaptálható lesz más városok zöldfelület ellátottságának térképezéséhez is.