Szakmailag talán nincs közös nevező, de emberileg van, hiszen fontos, hogy az emberek és az általuk kialakított közösségek jól érezzék magukat a (lakó)környezetükben testileg, és lelkileg egyaránt. Tudják, érezzék azt, ha a környezetük állapota megfelelő, de azt is érzékeljék, ha nem. Véleményünk szerint az egyén esztétikai minőségében kerül kölcsönhatásba a környezetével, amely környezetre egyre inkább hatással van a változó klíma és az arra adott nem megfelelő megoldások hatásai, így a változások az utcakép esztétikai minőségét is befolyásolják. Esztétikai szempontból mérhetők tehát föl a legjobban mindazok a teendők, amelyeket meg kell valósítani és amelyekben az egyes szakmáknak együtt kell működniük egy élhetőbb városkép megteremtéséért.Ezt a kérdést vizsgáljuk meg alaposabban ebben a tanulmányunkban.

A kérdés feldolgozásához a korábbi kutatásaink, terepbejárásaink során szerzett tapasztalatainkat és kikristályosodott elemzési szempontrendszerünket vesszük alapul, amikor Szeged -Tápé vonatkozásában bemutatjuk és elemezzük a fennálló közterületi zöldfelület és csapadékvízkezelési problémákat, illetve az utcák és lakóingatlanok földrajzi helyzetéből következő eltérő nap-bevilágítottságból következő klímaadaptációs különbségeket.