Kutatásunk során egy szegedi teljes faállomány cserével járó utcarekonstrukció példáján keresztül vizsgáljuk azt a kapcsolatrendszert, amely befolyásolja a fák ökoszisztéma szolgáltatásainak változását az idő előrehaladtával. Allometriai kapcsolatok elemzésével lehetővé válik a növekedés ütemének meghatározása a kezdeti időszaktól. Ehhez kapcsolódóan nyomon tudjuk követni az állomány strukturális és egészségi állapotában történő változásokat, a lombtömeg növekedés ütemét és az erre ható tényezőket. Mivel az utca két oldala között szignifikáns különbségek rajzolódtak ki a kutatási időszak alatt, ezért vizsgáltuk ennek a mikroklimatikus adottságokban (benapozottság mértéke) rejlő lehetséges okát. A rendelkezésünkre álló részletes alapadatok lehetővé teszik, hogy modellezési eljárással elemezzük az állomány egyes ökoszisztéma szolgáltatásainak jelenlegi mértékét. Majd a felállított allometriai összefüggések segítségével előrejelzéseket tegyünk a jövőre vonatkozóan. Vizsgálatainkból egyértelműen kiderül, hogy a környezeti adottságok mellett a megfelelő kezelés is nagymértékben befolyásolja a városi faállomány szolgáltatásának mértékét. Nem megfelelő beavatkozások hosszú időre visszavethetik a levélfelület alakulását, hátrányosan befolyásolhatják a hosszú távú fejlődést és ezzel a szolgáltatás növekedést is. Az ilyen jellegű kutatások nagyban segíthetik a városi fák természetes erdőktől való eltérő növekedési dinamikájának megértését, a városi törvényszerűségek pontosabb leírását és az eddig szakirodalmi szinten nagyon hiányos városi allometriai összefüggések feltárását.