Az ásványi szemcsék az alkalmazott Malvern Morphologi G3-ID beépített Nikon Eclipse mikroszkópjának (és CCD kamerájának) 5× és 20× objektívje segítségével, diaszkópikus megvilágításban kerültek szkennelésre. A diszpergált szemcsékről a rendszer több képet készít különböző fókusz-magasságban, majd ezeket egymásra helyezve egyetlen, összetett szürkeárnyalatos képként tárolja a szkennelt egyedi szemcséket.

A vizsgált szemcsepopulációknak nemcsak a méreteloszlása, hanem az egyes szemcsék különböző alak- (pl. köralakúság, konvexitás) és más alakfüggő méretparaméterének (pl. körekvivalens átmérő, hossz, szélesség, kerület, terület) eloszlása is meghatározásra kerül.

A granulometriai vizsgálatok alapját a pleisztocén periglaciális homokék maradványok kitöltő anyaga, valamint recens szaharai eredetű porkifúvásból származó üledékek adták. A szemcséknek elsődlegesen a cirkularitás és a konvexitás tulajdonságai kerültek elemzés alá.

Kiemelendő, hogy a fagyékeket kitöltő homok 500 µm feletti frakciójának vizsgálatánál a szemcsék felületén megfigyelhető mikroformák (pl. egyenes és elhajló barázdák, töredezett felszín), melyek a képződési környezet indikátorai lehetnek, megfelelő mélységélesség („Z” magasság) alkalmazásával statikus képfeldolgozással is vizsgálhatóak. A módszer új eszköz lehet a különböző eolikus üledékek eredetének vizsgálatában, valamint bővíti a granulometriai adatok értelmezését egyaránt.