A „dunai határ” indokoltságának alátámasztásaként a delegáció szakértői részről földrajzi és katonai szempontok egyaránt felmerültek, sőt, ezek vegyítéseként – a fennmaradt dokumentumok tanúsága alapján – komolyan foglalkoztak a jobbparti „dunai hídfők” igénylésének kérdéskörével is. A „hídfő-követelések” indoklásaként felhozott sajátos érvek és megfontolások földrajzi szempontú elemzése és értelmezése a földrajztudomány-történet adott témára vonatkozó ismeretanyagának bővítését és elmélyítését célozza meg.