Az előadás arra keresi a választ, hogy a Kárpátalját érintő geopolitikai változások és azok gazdasági-társadalmi-politikai hatásai hogyan csapódnak le a lokális, marginalizált vidéki terekben és mindez miként jelenik meg a Kárpátalja vidéki tereiben élő nők különböző generációinak munkához kapcsolódó elbeszéléseiben. A kutatás fő kérdései a következők: a megkérdezett nők hogyan gondolkodnak a munkáról, a saját munka-és életútjukról, a családon belüli szerepekről? Miként épülnek fel a családi boldogulási stratégiák és vajon az egyes generációk munkanarratívájában látunk-e különbséget? Milyen szerepet játszanak a nők a települési közösségek összetartásában?

Az előadás Kárpátalján 2017-2019 között készült félig strukturált interjúk alapján vizsgálja különböző korú nők életútját illetve munkához és családi szerepekhez kötődő elbeszéléseit. Kutatásunkban azt találtuk, hogy függetlenül attól, hogy a nők résztvesznek-e a nemzetközi munkamigrációban vagy otthon maradnak és gondoskodnak a családtagokról és/vagy alulfizetett, gyakran informális munkát vállalnak, a munkájuk és mindennapi életük jellemzően prekárius élethelyzetet teremt (Standing 2011), ami egyaránt megnyilvánul a bizonytalan jövedelemben és életkörülményekben. Néhány esetben azonban – többféle külső tényező és személyes képesség/ágencia szerencsés együtt állása esetén – a helyben elérhető legális munkahelyen végzett munka is lehetőséget teremt a karrierépítésre és önmegvalósításra. Fontos kiemelni továbbá a nők szerepét és jellemzően önkéntes és fizetetlen munkáját az otthonok, családi és települési kisközösségek összetartása terén.