A településhierarchia alapvetően befolyásolja a kreatív gazdaság letelepedését, ami növekvő térbeli koncentrációt eredményez. Budapest szerepe és a budapesti agglomeráció súlya a magyar kreatív gazdaságban folyamatosan nő, amit a válságok sem voltak képesek érdemben befolyásolni.

Hasonló folyamat játszódik le a tudásintenzív iparágakban és azon belül az IKT szektorban. Az IKT szektor fejlődésének települési szintű dinamikája alapján 1999 és 2015 között az IT-cégek és -dolgozók letelepedésének nagy nyertese a budapesti városrégió volt. A szektor éllovasai között Budapestet és agglomerációs övezetének a városait találjuk.

A fenti folyamatoknak köszönhetően a kreatív gazdaság és az IKT szektor fejlődése alapvetően átrajzolja a magyar gazdaság területi mintázatát. A mobilkommunikációs (IKT) eszközök használatában még visszatükröződik a gazdasági fejlettség nyugat-keleti dichotómiája, de a kreatív gazdaság növekvő térbeli koncentrációja miatt a tradicionális nyugat–keleti lejtőt egyre inkább a Budapesttől és a regionális centrumoktól való távolság váltja fel.

Az előadás célja, hogy a kreatív gazdaság és az IKT városfejlődésre gyakorolt legfontosabb hatásait és ennek a folyamatnak a városföldrajzi jellemzőit bemutassa Magyarország és a budapesti agglomeráció példáján.