Minden adatforrás (szakterület) saját szabványokkal rendelkezi, melyek sokszor nem kompatibilisek, struktúrájukban pedig olykor inkább műszaki, mint térinformatika szemléletet tükröznek. Ezek minősítésére, egységesítésére és egyesítésére vonatkozó elvi és gyakorlati kérdéseket tekinti át saját tapasztalatai alapján a szerző. Az integráció alapjául az ingatlankataszter – mint az elérhető legrészletesebb rendszer - szolgál, a többi tartalom (erdészet, közművek, mezőgazdasági nyilvántartások, településrendezés, archív adatbázisok és további, esetenként speciális nyilvántartások) illesztése ehhez történik. Az integrált adatbázis ily módon olyan kis mozaikokból áll, melyek mindegyike homogén az adattartalom tekintetében, ebből kiindulva bármely eredeti, illetve különböző elemzések során létrehozott tematikus tartalmak előállíthatók. Ezen adatbázis alapvetése egyrészt a közhiteles, másrészt a valós állapot egyidejű bemutatása.