A natúrpark célja, hogy a mindennapi élet részévé, a helyi identitás elemeivé, mindenki számára értékelt jelenségekké emelje, tegye a település, a táj természeti és kulturális értékeit. A natúrparki települések lakóinak változó jogi, politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti viszonyok között kell meghozniuk egyéni és közösségi döntéseiket. Azoktól, akik a természeti és kulturális értékekre alapozott együttműködésre és fejlesztésekre létrejött natúrparki térségben, a natúrpark egyik településén laknak, vállalkoznak vagy gazdálkodnak, illetve választott döntéshozóként az önkormányzásban vesznek részt elvárható, hogy minden eszközzel keressék azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a természeti és kulturális értékek megőrizhetők és gyarapíthatók, az ott élők és az odalátogatók életét gazdagíthatják.

Natúrparkjaink – az európai gyakorlattal összhangban – a „négypilléres natúrparki modell” mentén végzik tevékenységüket. A négy szakmai pillér: a természeti-táji örökség megőrzése, a környezeti nevelés és szemléletformálás, a vidékfejlesztés, valamint a turizmus, rekreáció. A hazai sajátosságok figyelembevételével egyfajta átfogó jellegű pillérként fogalmazódott meg a táji léptékű, tájszintű együttműködés szerepe. A helyi közösségek közötti összefogás elősegítésével ugyanis olyan tartalékok szabadíthatók fel, amelyek számottevő mértékben hozzájárulhatnak vidéki közösségek és táji örökségünk megmaradásához.

Előadásomban bemutatom a tájszintű együttműködések meghatározását, jelentős részben a nemzetközi és hazai natúrparki gyakorlat tapasztalataira építve. Összefoglalom a tájszintű együttműködések alapelvei, mint például

  1. A táj, mint összetartó egység, a megélhetés és az élhetőség alapvető kerete,
  2. Közös alapértékek menti elköteleződés, lelki megújulás és táji identitás, helyi közösség,
  3. Helyi erőforrások feletti felügyelet, rendelkezés és további alapelveket.

Bemutatom azokat az eszközöket és szemléleti elemeket, amelyek a tájszintű együttműködések megvalósítását segíthetik, tapasztalataink alapján segítik.