A négy mintaterület egyike volt Sopron és a Fertő-táj térsége, amely különleges táji sokfélesége és az itt végzett korábbi kutatások okán is alkalmas volt annak a tájkarakter meghatározási módszertannak a kidolgozására, amelyet az ország további kistáj szintű elemzéseinek alapján adja. A tervezett előadásban bemutatjuk a kistáj szintű tájkarakter elemzés folyamatát és eredményeit