A tájkarakter magában foglalja a táj mérhető, materiális mivoltát és a megtapasztalható, érzékelhető minőségi jellemzőit is. Komplexitásából adódóan a tájkarakter meghatározása igényli mind a természettudományos, mind a humán tudományi látásmódot. Ennek megvalósítását tűzte célul az az egész országterületre kiterjedő tájkarakter kutatás, amelyet az Agrárminisztérium, mint projektgazda indított 2016-ban. A széles szakértői kör által végzett elemzések eredményei 2021-re készültek el. A tervezett előadás ennek a kutatási folyamatnak és első eredményeinek a bemutatását tűzi célul. A megkezdett munka reményeink szerint a geográfusok részvételével folytatódik, amihez az eddig elvégzett vizsgálatok megismertetése adhat alapot.