A változatos innovatív feladatok már nem annyira a könyvből megtanulható földrajzi tudást, hanem a napi élethez és a földtudományokhoz is szükséges geográfiai intelligenciát mérik, a válogatókon feladatlap, a döntőn pedig szóbeli tételek, és terepi akciók formájában is. A legjobb versenyzők teljesítményét meghívott középiskolai és egyetemi oktatók értékelik függetlenül. Bár a körülmények és a pályázati források változnak, 15 éve a kiválasztott leglegjobbak egyhetes tehetséggazdagító tanulmányúton vehetnek részt, melynek célterülete a Kárpát-medence térségének valamely földrajzi érdekességekben gazdag tája. Ez nemcsak egy turisztikai célú kirándulás, hanem a tanulók tevékenységét irányítottan bevonva a térség geográfiájának megismerését megvalósító komplex felfedező tanulmányút, s egyben az ország legjobb ifjú geográfusainak csapatépítő tréningje.

A verseny körül létrejött Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpontok a tehetséggondozás hazai és európai szervezeti rendszerébe illesztették a kaposvári bázisú, de országos, sőt alkalmanként határon túl is nyúló ifjú geográfus talentumnevelést. A MATEHETSZ kevés tematikus szervezete közé kerülve eredményesen pályázunk a Nemzeti Tehetségprogram forrásaira, melyből a résztvevők hozzájárulásával együtt a verseny és a Lóczy Lajos nyomdokain megvalósuló tanulmányutak megvalósulnak.

Az elmúlt években az iskolarendszer változásai és a COVID is közbe szóltak, melyek újabb innovációra kényszerítették a megfogyatkozott szervező csapatot. A versenyt sikerült ideiglenesen az online térbe terelni, de ez reméljük nem marad mindig így, mert a közvetlen kontaktus hiányzik a szakmai kapcsolatcsírák kialakulásához. Azért az első forduló továbbra is online lesz, nemcsak a COVID örökségeként, hanem mert ma már a digitális világ része lett a földtudományoknak.

A folyamatos megújulás igényével zajló versenyeztetés és a tanulmányutak során összegyűlt több évtizedes szakmai tapasztalat bemutatása hozzájárulhat a csökkent óraszámú földrajz tantárgy mindig időszerű módszertani megújításához.