A projekt keretében a tanulók olyan gyakorlati ismeretekkel gazdagíthatják tudásukat, amely egyéni életük és egy fenntartható jövő szempontjából is egyaránt fontos. A városokban a globális éghajlatváltozás miatt ugyanis az városi hősziget jelensége fokozódik, ami nemcsak környezeti terhelést jelent, hanem jelentős humán-egészségügyi kockázatot is. Ez a jelenség a kisvárosokban is jelentős, ezért kiemelten fontos az itt élő és tanuló általános és középiskolás diákok figyelmét ere felhívni, és arra motiválni őket, hogy a projekt keretében megszerzett ismerteket a saját életükben is megvalósítsák, és a városunkat egy zöldebb, klímabarátabb várossá alakítsuk közösen. Kiemelt szerepe van a projektben a tervezői gondolkodás (design thinking) bevezetésének a földrajzoktatás gyakorlatába. A projekt inspirációja az EdisonKids és a Samsung Megoldások a holnapért kihívásából és az MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport (www.foldrajzmodszertan.hu) munkájából származik. Kiemelt fontosságú a sajátos nevelési igényű tanulók bevonását a projektbe. A viszonylag könnyen elérhető eredmény pozitív megerősítést ad nekik, csökkenti a szorongásuk, elősegíti integrálódásukat az osztályközösségbe, és a velük dolgozó, nem SNI-tanulók szociális készségeit és empátiáját is pozitív irányba befolyásolja ez a típusú együttműködés.

A tanulmány létrejötte az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Program (2016-2020) támogatásával valósult meg.