Az első magyar földrajz tanszék régebb óta létezik, mint az egységes Budapest. A modern földrajztudomány kiemelt szereppel elemezte és elemzi tér és társadalom kapcsolatát, valamint a városok kialakulásának földrajzi elemeit. Budapest kialakulása, természeti és társadalmi környezet összefüggései, tér szerkezetének átalakulási folyamatai másfél évszázada jelzik nemcsak az ország történelmi-gazdasági-politikai változásait, hanem az urbanizáció folyamatát is. Ezek kutatása és elemzése kiemelt szakterülete volt és jelenleg is az az ELTE földrajzi tanszékeinek. Az előadás bemutatja az elmúlt 150 év kiemelt városföldrajzi kutatásait, annak vezetőit és a magyar tudományban betöltött szerepét és hatásait.