A kutatás célja, hogy bemutassa, hogyan lehet alkalmazni a digitális szabadulószobákat a földrajz tantárgy keretein belül. Milyen célokkal és eredményekkel használható ez az eszköz a tanórákon. Fontos célkitűzés annak felmérése, hogy a tanulók hogyan értékelik ennek az eszköznek az alkalmazását a tanórákon, valamint annak feltérképezése, hogy a tanárok mennyire ismerik a digitális szabadulószoba adta lehetőségeket és mennyire kezelik ezt az eszközt tudatosan a tanulási-tanítási folyamatban.

A kutatás előzetes feltevése, hogy a tanárok használnak digitális szabadulószoba jellegű feladatokat a földrajz tanórákon, de nem túl gyakori ezek alkalmazása. Az is feltételezhető, hogy a tanulók szívesen foglalkoznak ilyen jellegű feladatokkal.

A kutatás során általános iskolai és gimnáziumi korosztály számára készültek szabadulószoba feladatsorok, melyeket a földrajzórák keretein belül összefoglalásra és új tananyag feldolgozására is használtunk. A szabadulószobás feladatsorok használhatóságáról, a tapasztalatokról a tanulók online kérdőívet töltöttek ki. Ezen kívül földrajztanárok körében is készült felmérés online kérdőív és interjúk formájában, melyek a szabadulószobák használatának gyakoriságát, jellegét és az alkalmazás tudatosságát voltak hivatottak felmérni.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók szívesen fogadják az ilyen jellegű feladatokat, motiváló számukra, ha így tanulhatnak. A kérdőívekből látható, hogy a diákok inkább a tananyagot összefoglaló órákon tudják elképzelni a szabadulószobák használatát, új tananyag feldolgozásánál kevésbé. A tanári kérdőívek tapasztalataiból az látszik, hogy többen alkalmaznak ilyen jellegű feladatsorokat, főleg a távolléti oktatás során volt ez jellemző. Látszik, hogy a legfőbb ellenérv ezen feladatok használatával kapcsoltban a tanárok részéről az időigényesség, de többen úgy vélik, megéri a ráfordított perceket.

Összességében elmondható, hogy a digitális szabadulószobák használata jelen van a földrajzoktatás során és akik használják, motiválónak és fejlesztőnek tartják ezeket. A tanulók általában szívesen vesznek részt olyan tevékenységekben, amelyekben van valami rejtélyes és izgalmas. Az pedig a ráadás, hogy mindeközben fejlődnek, képesek lesznek átlátni a tanult ismeretek közötti összefüggéseket, játszva tanulnak.