További alkalmazott módszerek között a Hoover-index első sorban hatékonysági mutatóként került alkalmazásra az önkormányzati szintű foglalkoztatottak száma és a vállalkozások árbevételére, vizsgálva azt, hogy a nagyobb alkalmazotti létszám mennyire befolyásolja a vállalat sikerességét, azaz van-e összefüggés az alkalmazotti létszám nagysága és a vállalat árbevételeire vonatkozóan. A területi koncentráció vizsgálata szintén a Hoover-index által, az árbevétel és az település népességét figyelembe véve valósult meg. Az önkormányzati szinten kapott adatok kartografikus módszerek segítségével lettek szemléltetve a munkavállalók megoszlási arányára vonatkozóan a négy desztináció típus között, a munkavállalók foglalkoztatási típusainak megfelelően a desztinációkon belül, valamint a szolgáltató egységek típusai alapján, önkormányzati szinten.

Az elemzett turisztikai szolgáltatók térbeli megoszlását tekintve legmeghatározóbb Nagyvárad municípium, Szentmárton önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó települések, köztük nemzeti fontosságú termál üdülőhely, Félixfürdő, illetve a hegyvidéki területek turizmusa. Elszórtan találkozunk turisztikai szolgáltatókkal a megye alacsonyabb potenciállal, valamint rossz minőségű infrastruktúrával rendelkező területein is.