A gyerekek az óvodában és iskolában ismerkednek a tágabb közösséggel, a környezetükben lévő magyarsággal, illetve azzal, hogy lehet másképp is élni. Valamennyiüknek alkalmazkodniuk szükséges, meg kell érteniük, hogy az új közegben nem azok a szabályok érvényesek, amelyek az otthoni környezetben. Napjainkban egyre több segítséget kapnak a társadalomba való integrációjukhoz, de még mindig gyerekcipőben jár ez a hosszú folyamat. A szülők hol külföldön dolgoznak, hol a település gazdáinál dolgoznak napszámosként, rendszerint napról napra élve.

A kutatás gerincét az interjúk készítése és feldolgozása adja. Az előadásban olyan részeredményeket mutatunk be, amelyek egy hosszútávú területfejlesztési projekt alapját adhatják az újonnan kialakult Nagydobronyi Kistérségben, illetve az újjá szerveződött Kárpátalján.

Az ott lakók életkörülményeinek, lehetőségeinek megismerése kényes kérdéseket vet fel, ám annál fontosabb a problémát redukálni, lehetőség szerint megoldás találni.

Vajon hogyan és mennyire lehet őket beintegrálni a nagyobb közösségbe, ha nyitottak rá, és mit tehetünk, hogyha teljesen elzárkóznak? Milyen oktatási intézmények és szervek állnak rendelkezésükre a felzárkóztatásukban?