Az OSL kormeghatározás alkalmazhatóságát nagyban meghatározza a mérések során használt ásványok, jelen esetben kvarc, lumineszcens tulajdonságai. Korábbi kutatások rámutattak arra, hogy a kormeghatározáson felül ezen tulajdonságok (reziduális dózis, lumineszcens érzékenység) mérése lehetőséget kínál az üledékek származási helyének és szállítási távolságának vizsgálatára (Sawakuchi et al. 2012, Gray et al. 2019). Ezen paraméterek azonban nagy változatosságot mutahatnak, számos tényező befolyásolja értéküket, melyek súlya és befolyásoló szerepe vitatott.

Jelen tanulmány célja a Maros folyó egy közel ~560 km hosszú szakaszán a folyó üledékeinek kvarc frakciójához kapcsolódóan mérhető lumineszcens paraméterek térbeli változásának feltárása. A kutatás során a fő folyó és három mellékfolyó (Aranyos, Küküllő és Sztrigy) homokos üledékeit mintáztuk meg. Ezáltal nem csak a hossz-szelvény menti változásokat, hanem a mellékfolyók befolyásoló szerepét is értékelni lehetett.

A vizsgált paraméterek jelentősen ingadoztak, amit a részvízgyűjtők eltérő felszíni litológiájával, a térben és időben változó geomorfológiai folyamatokkal, valamint az antropogén hatásokkal általában jól lehetett magyarázni. Ugyanakkor az eredményeket nagyban befolyásolhatja a vizsgált üledékek szemcsemérete, valamint az idősebb üledékek átdolgozása is.

Irodalomjegyzék

Gray H. J., Jain M., Sawakuchi A. O., Mahan S. A., Tucker G. E. 2019. Luminescence as a sediment tracer and provenance tool. Reviews of Geophysics 57 (3), 987-1017. Sawakuchi A. O., Guedes C. C. F., DeWitt R., Giannini P. C. F., Blair M. W., Nascimento Jr. D. R., Faleiros F. M. 2012. Quartz OSL sensitivity as a proxy for storm activity on the southern Brazilian coast during the Late Holocene. Quaternary Geochronology 13, 92-102.