A miniszterelnök politikai hitvallásában hangsúlyozott szerep jut a mitikus indiai múlt dicsőségéhez méltó, politikailag, gazdaságilag és katonailag erős India létrehozásának, rendszeresen felemlegetve, hogy India több mint másfél évezreden keresztül a világ elsőszámú gazdasági hatalma volt és még 300 évvel ezelőtt is megközelítőleg egynegyedét adta a világ akkori össztermékének (Fazekas B. 2014). Az ország – az 1990-es évek elején végrehajtott reformokat követő időszak gazdasági növekedésének mértékét meghaladva – a legjobb úton jár korábbi kiemelkedő pozíciójának visszaszerzése felé. Ugyanakkor izgalmas kérdés, hogy az utóbbi évtized gazdasági növekedése milyen területi változásokat eredményezett. Előadásunkban elemezzük a Modi miniszterelnökről elnevezett gazdasági szisztéma, a „modinomics” születésének és működésének kereteit, illetve kísérletet teszünk ezen rendszer földrajzi hatásainak analízisére is.