Nyíregyházi lakosként érdekel, hogy a térségünkben élő tanulók többet tanulnak-e a tanyákról, esetleg a bokortanyákat megnevezik-e? Rövid kutatásom célja emellett megvizs­gálni, hogy azokban az osztályokban, ahova járnak tanyán élő tanulók, ott bevonják-e ismereteiket az órai munkába? Egy osztályközösségben a városi és tanyasi gyerekek talál­kozása, együttélése elvezet-e oda, hogy hitelesebben ismerjék a tanyákat? A tankönyve­ket is áttekintem, hogy a tanyákról mit tartalmaznak.

Az identitástudat kialakulása hosszú folyamat, érdemes körültekintően megalapozni. A NAT-ban hatszor szerepel ez a kifejezés, emellett a kulturális és örökségértékek, a turizmus is hozzájárul a helyismerethez. A tervezett előadásban erről a témáról kérem a közös gondol­kodást.